It looks like you are using a very old browser. If you have not updated your browser since March 2017, please do so now! If you are using Internet Explorer please upgrade to another browser. This site will only display correctly if you have an up-to-date browser.

Velkommen til XCOM Data 2023


Viktig informasjon: Annen informasjon:

Viktig informasjon

Informasjonshefte for ekskursjon

Publisert av Mikkel Svartveit
21. mars 2023 11:25

Vedlagt ligger et skriv med informasjon om fly, hotell, transport, bedriftsopplegg og generell info om turen. Vi anbefaler alle å lese gjennom informasjonsskrivet før avreise!

Annen informasjon